Recommended packing list:

 • Sunblock
 • Sunglasses
 • Poncho
 • Cap, visor or buff
 • Blister kit

Required equipment for 25km

Mandatory

 • Water min. 1.5 L
 • Whistle
 • Personal food/energy bars/gels etc. for the duration of the run. Expect to double the time compared with a flat race.

Optional

 • Electrolytes
 • Small money for buying energy (soft drinks/candy)  in local villages (20.000-100.000VND around 1-5USD)
 • Mobile phone – in a waterproof carrier/casing and be on roaming or on the local network Viettel
 • Poncho or waterproof top (no technical specifications, but should be sufficient to keep you dry in case of a heavy downpour)
 • Basic first aid

Required equipment for 42km:

Mandatory

 • Water min. 1.5 L
 • Electrolytes – you must ensure that you bring your own source of electrolytes /rehydration salts that will be sufficient for your personal needs during the duration of your run.
 • Personal food/energy bars/gels etc. for the duration of the run. Expect to double the time compared with a flat race.
 • Small money for buying energy (soft drinks/candy)  in local villages (20.000-100.000VND around 1-5USD)
 • Whistle
 • Mobile phone – in a waterproof carrier/casing and be on roaming or on the local network Viettel
 • Poncho or waterproof top (no technical specifications, but should be sufficient to keep you dry in case of a heavy downpour)
 • Basic first aid: Small roll of compression bandage (elastic crepe bandage), alcohol wipes, antiseptic cream and plasters.
 • If are going to be  racing at 5.30 PM and do not have a headlamp, you will be cut off. It is thereby not mandatory for all, but if you are not 100% sure, you should bring one headlamp. info> In previous years, 50% of all runners at VMM have still been racing after 5.30PM. Do not count on your normal time for a flat Marathon!

Required equipment for 70km Ultra Marathon:

Mandatory

 • Water min. 1.5 L
 • Strong head lamp as it is very dark (2 hours 70km)
 • Extra battery
 • Electrolytes – you must ensure that you bring your own source of electrolytes /rehydration salts that will be sufficient for your personal needs during the duration of your run.
 • Personal food/energy bars/gels etc. for the duration of the run.
 • Small money for buying energy (soft drinks/candy)  in local villages (20.000-100.000VND around 1-5USD)
 • Whistle
 • Mobile phone – in a waterproof carrier/casing and be on roaming or on the local network Viettel
 • Poncho or waterproof top (no technical specifications, but should be sufficient to keep you dry in case of a heavy downpour)
 • Basic first aid: Small roll of compression bandage (elastic crepe bandage), alcohol wipes, antiseptic cream and plasters.
 • We HIGHLY recommend to wear and to know how to use GPS, the final route will be online at least 1 week prior to the race.

Everyone participating in the race must sign the indemnity form.

 

Dụng cụ & thiết bị

Danh sách đồ vật khuyến cáo mang theo

Kem chống nắng

Kính râm

Áo mưa

Mũ lưỡi trai hoặc tấm chắn nắng

Gậy leo núi

Vỉ chống bỏng rộp

Dụng cụ cần có cho cự ly 25km

Dụng cụ thiết yếu:

Nước: tối thiểu 1.5 lít

Còi

Đồ ăn/thanh năng lượng/gel cá nhân, v..v..cho giải đấu

Dụng cụ không bắt buộc

Nước điện giải

Tiền lẻ để mua nước (thanh năng lượng/kẹo) ở các bản làng( mang từ 20,000-100,000 VND hoặc $1-5)

Điện thoại (để trong túi chống nước và có dịch vụ chuyển vùng hoặc theo mạng Viettel)

Áo mưa hoặc áo chống nước (áo không có thông số kĩ thuật nhưng cần phải giữ bạn không bị ướt khi gặp mưa lớn)

Bộ sơ cứu y tế cơ bản

Dụng cụ bắt buộc cho cự ly 42km:

Nước: tối thiểu 1.5 lít

Nước điện giải (Bạn phải đảm bảo tự mang theo đủ nước điện giải riêng/muối bù nước cho nhu cầu cầu cá nhân trong suốt giải chạy)

Đồ ăn/thanh năng lượng/gel cá nhân, v..v..cho giải đấu

Tiền lẻ để mua nước (thanh năng lượng/kẹo) ở các bản làng( mang từ 20,000-100,000 VND hoặc $1-5)

Còi

Điện thoại (để trong túi chống nước và có dịch vụ chuyển vùng hoặc theo mạng Viettel)

Áo mưa hoặc áo chống nước (áo không có thông số kĩ thuật nhưng cần phải giữ bạn không bị ướt khi gặp mưa lớn)

Bộ sơ cứu y tế cơ bản: Một cuộn băng nén nhỏ (băng kếp đàn hồi), gạc cồn và kem khử trùng.

Nếu bạn vẫn đang chạy sau 5 giờ 30 chiều và không có đènpin đội đầu, bạn sẽ bị cut-off. Do đó không bắt buộc đối với tất cả, nhưng nếu bạn không chắc chắn 100%, bạn nên mang một đèn đội đầu. Trong những năm trước, 50% số người chạy bộ tại VMM vẫn chạy sau 5 giờ 30 phút. Đừng tính thời gian bình thường của bạn như một Marathon đường bộ!

Dụng cụ bắt buộc cho cự ly 70km:

Nước: tối thiểu 1.5 lít

Đèn pin đội đầu (vì xuất phát lúc sáng sớm rất tối: 2 tiếng với cự ly 70km)

Nước điện giải (Bạn phải đảm bảo tự mang theo đủ nước điện giải riêng/muối bù nước cho nhu cầu cầu cá nhân trong suốt giải chạy)

Pin dự phòng.

Đồ ăn/thanh năng lượng/gel cá nhân, v..v..cho giải đấu

Tiền lẻ để mua nước (thanh năng lượng/kẹo) ở các bản làng( mang từ 20,000-100,000 VND hoặc $1-5)

Còi

Điện thoại (để trong túi chống nước và có dịch vụ chuyển vùng hoặc theo mạng Viettel)

Áo mưa hoặc áo chống nước (áo không có thông số kĩ thuật nhưng cần phải giữ bạn không bị ướt khi gặp mưa lớn)

Bộ sơ cứu y tế cơ bản: Một cuộn băng nén nhỏ (băng kếp đàn hồi), gạc cồn và kem khử trùng.

Chúng tôi đặc biệt khuyên các đấu thủ nên cài theo và biết cách sử dụng GPS; bên cạnh đó đường chạy chính thức sẽ được công bố 1 tuần trước khi cuộc đua bắt đầu.

Các vận động viên tham gia cuộc đua phải ký và mang theo Đơn cam kết miễn trừ trách nhiệm (Indemity Form) tới cuộc thi.