Nhận gói đồ dùng cho cuộc đua (race pack)

Posted by on Oct 27, 2017 in Uncategorized | No Comments

Đối với các VĐV đăng ký gói package 3 ngày

Các VĐV đăng ký gói package 3 ngày sẽ nhận race pack vào ngày 13/4 tại điểm tập trung – Sum Villa, 86 Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội.

Xem thêm thông tin về gói package tại đây.

Chỉ đăng ký gói chạy

Những VĐV không đăng ký gói package sẽ phải nhận race pack (bao gồm soosbib) tại văn phòng Topas Travel ở Hà Nội từ 8h00 -17h00 trong 2 ngày 11 và 12 tháng 4.

Địa chỉ: 1B, Ngách 12/2/5, Đặng Thai Mai, Tây Hồ, Hà Nội