(Tiếng Việt)

Terms and Conditions

Cancellation/withdrawal policy

Full refund – before Tuesday 28 February 2017

You can get a full refund less $50 administration fee if you advise us by email anytime before 11:59PM (CET) Tuesday 28 February 2017.

50% refund – between Tuesday 28 February 2017 and Saturday 22 April 2017

50% refund of the total payment if you advise us by email between Tuesday 28 February 2017 to 11:59PM (CET) on Saturday 22 April 2017.

No refund – after Saturday 22 April 2017

No monetary refund if you advise us after 11:59PM (CET) on Saturday 22 April 2017.
In the case that the event course is – in the opinion of the event organisers – unsafe (for example due to heavy rain, high winds, landslides, “acts of god”), organisers may, at their sole discretion, attempt to re-route the course, find an alternative shortened course or cancel the event.
Organisers also reserve the right to cancel the event for any other reason which may include but is not limited to terrorism and war. If the event is cancelled, re-routed or shortened, no refund or transfer to another event will be made. Due to the scale of the event and travel & commitment involved for competitors, it is not practical to re-schedule the event to any other weekend.

Changing distance

To change distances a $20 administration fee must be paid.
Participants who wish to change to a longer distance must also pay the extra amount for the new distance.
No refunds are available if changing to a shorter distance.
No changes to race distances after 22 April 2017.

Changing name / transferring entries

Entries may be transferred to another runner until 22 April 2017. An administration charge of $20 is payable.
If the new runner wishes to change distances the relevant fees will also be applicable.

Age restrictions

Entrants to 25km, 42km and 70 km must be at least 18 years old on race day.

Littering policy

Intentional littering will result in disqualification from the event.

Chính sách hoàn hủy

Hoàn trả 100%: thông báo trước ngày 28 tháng 2, 2017

Hoàn trả toàn bộ số tiền đã thanh toán trừ đi $50 tiền phí tham gia nếu bạn gửi thông báo cho chúng tôi qua email trước 23h59 giờ quốc tế ngày 28 tháng 2, 2017.

Hoàn trả 50%: thông báo từ ngày 28 tháng 2 đến ngày 22 tháng 4, 2017

Hoàn trả 50% số tiền đã thanh toán nếu bạn gửi thông báo cho chúng tôi qua email từ ngày 28 tháng 2 đến trước 23h59 giờ quốc tế ngày 22 tháng 4, 2017.

Không hoàn trả sau ngày 22 tháng 4, 2017

Bạn sẽ không được hoàn trả được bất cứ khoản tiền nào nếu như bạn thông báo cho chúng tôi sau 23h59 giờ quốc tế ngày 22 tháng 4, 2017.
Bạn hãy gửi thông báo về địa chỉ email:
info@vietnammountainmarathon.com
Trong trường hợp chuỗi sự kiện, theo ý kiến của các nhà tổ chức, không đảm bảo được an toàn (ví dụ như trời mưa nặng hạt, gió to, đường trơn trượt, …), vì vậy các nhà tổ chức sẽ cố gắng tìm đường chạy thay thế thay vì hủy toàn bộ sự kiện.
Ban tổ chức hoàn toàn có quyền hủy toàn bộ sự kiện vì những lý do, trong đó bao gồm nhiều lý do không giới hạn đến chiến tranh và khủng bố. Nếu như sự kiện bị hủy bỏ, chuyển hướng chạy hay rút ngắn, sẽ không có việc hoàn trả lại tiền hoặc một sự kiện nào khác được tổ chức.Với quy mô của sự kiện và sự quyết tâm gia của các thí sinh, việc rời lịch thi đấu sẽ là không khả thi.

Chính sách thay đổi cự ly

Phí thay đổi cự ly là $20.

Ngoài phí thay đổi cự ly, để đổi sang cự ly dài hơn, bạn sẽ phải trả thêm phần chênh lệch giá giữa hai cự ly.

Nếu đổi sang cự ly ngắn hơn, bạn sẽ không được hoàn trả phần chênh lệch giá giữa hai cự ly.

Mọi yêu cầu thay đổi cự ly sau ngày Thứ 7, 22 tháng 4 2017 đều không được xác nhận.

Chính sách thay đổi tên/ chuyển đăng ký

Bạn có thể chuyển suất đăng ký cho vận động viên khác và thông báo cho Ban Tổ chức trước ngày 22 tháng 4, 2017. Phí chuyển đăng ký là $20.
Nếu vận động viên thay thế có yêu cầu thay đổi cự ly chạy, “Chính sách thay đổi cự ly” sẽ được áp dụng với mức phí tương ứng.

Độ tuổi quy định

Vận động viên tham gia các cự ly 25km, 42km và 70km phải đảm bảo bằng hoặc trên 18 tuổi tính đến ngày diễn ra giải đua.

Vận động viên có hành vi xả rác trong thời gian tham gia sự kiện sẽ bị tước quyền thi đấu.