ĐƯỜNG CHẠY

Chúng tôi sẽ cung cấp lược đồ độ cao để các bạn lựa chọn cự ly phù hợp.

Tất cả file GPS cũng sẽ được cung cấp sẵn 1 tuần trước cuộc đua để các bạn có thể tải về.

Các bạn có thể đọc thêm thông tin chi tiết về các cự ly chạy tại đây:  25km, 42km70km